حس تازگی

امروز هزار سنگر پس از سالها جای نفس کشیدن بود.

بوی فرزندان خمینی در گام های استوار فرزندان خامنه ای حفظه الله جان تازه ای گرفت برای تعفنی که برخی پامنقلی ها و ضد ولایی ها سالها در شهر گسترده بودند.

امروز هزار سنگر، دوباره سنگری شد…

در این برهه پر آشوب و انحراف و بدعت ها که قلم ها و دست ها و افکار بعلت ضعف و خلاء موجود از حقایق بهترین  واژه های عشق ، ایثار ، احساس غربت می کند.
غربتی که هرروز احساسات پاک و مطهر جوانان شهر را به تاراج می برد و  هزار سنگر را به حربه آزادی و لیبرالیسم (افتخار به دوران توحش ستم شاهی) از اصالت های دینی تهی می کند.
بدآنجا که سنگری ها فراموش کرده اند که هنوز بال و پر شکسته ها ، پروانه های سوخته بال ، آلاله های پر پر ، قطع نخائی ها ، مصدومین شیمیایی ، شیران جنگ و مظلومان و غریبان شهر روزی هزاران بار همچون فاطمه زهرا بعلت خلا ء ایمانی و مظلومیت علی زمانشان از خداوند طلب مرگ می کنند.

برآن شدم به حکم شاهد و ناظر بی پیرایه ترین و زیباترین کلام ، معطر ترین رایحه را در این نوشتار اهدا نماییم به :

قلوب آمیخته با مهر ولایت ، گوش شنوا ، چشم بینا و با بصیرت.

آنانکه امروز هزارسنگر را نور افشانی کرده و جانی دوباره به هزارسنگر داده اند.

دست مریزاد بر امام جمعه ی بی آلایش و ساده ی شهر.
دست مریزاد بر فرماندهان و پاسداران عزیزی که شب و روزشان را وقف کرده بودند.
دست مریزاد بر نیروی انتظامی و ارشاد شهر که گوشه ای از کار رو گرفتند.
خدا قوت  بسیجی …
خسته نباشی جانباز …
آری با شمایم جانباز ، شمایی که روزی ریه هایت در خلا اکسیژن پر شده بود از گازهای سمی  و ما امروز اکسیژنی را تنفس میکنیم که دیروز تو  با دادن ریه هایت بدست آوردی …
دست مریزاد بر مادران و پدران شهیدی که امروز عکس های فرزندانشان موی تنم را برافراشت برای گناهانی که ما کردیم و خونی که جگر گوشه های آنان دادند …
خنده هایی که ما کردیم و زجه هایی که این مادران زدند …
شرمنده ام مادر …
شرمنده ام که مدیران هزارسنگرت پای منقل ها در پی وافورند و فرزند رشیدت رفت و استخوانش آمد.
شرمنده ام مادر …
شرمنده ی اشک هایت …
شرمنده ی فرزند شهیدت …
امروز از علی اکبر حسینم شرمسارم …

خوش به حال آن ذاکرینی که امروز صدایشان شهری را آرام کرد…

خوش به حال آن سیدی که وقتی قدم به قدم  گام بر میداشت مردم دسته دسته به حرمت پدرگرانقدرش و دو برادر شهیدش سیرت او را میبوسیدن.

خوش به حال همه کسانی که امروز رو درک کردند و تصمیم گرفتند که سنگری باشند برای ارزش های زیبا و دلنشین هزارسنگر، نه دفتری باشند در برگه ی ثروت و قدرت و دستی باشند در آخور بیت المال…

خدا قوت بسیجی

تقدیم به سنگری های هزار سنگر

۱۷ مرداد ۱۳۹۴

سجاد خلیل زاده

برای نمایش تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمایید.

ارسال دیدگاه